fengshui Polski
X
fengshui العربيةfengshui 简体中文fengshui Nederlandsfengshui Englishfengshui Françaisfengshui Deutschfengshui Italianofengshui Polskifengshui Portuguêsfengshui Русскийfengshui Español
test | Feng Shui Remigiusz Senska

test

Dane firmy

Dane są ściśle poufne!

Siedziba firmy

Plany i mapy

Założenia i ekspansja firmy

  • Dane firmy
  • Siedziba firmy
  • Plany i mapy
  • Założenia i ekspansja firmy
  • Dane kontaktowe

Imiona właścicieli firmy i osób zarządzających, w kolejności ważności zajmowanych stanowisk.

Przykład : Andrzej| Leworęczny| 15-06-1965 | urodzony o czasie

Nazwa firmy i adres siedziby

Nazwa firmy

Adres siedziby

Ogólny zakres działalności

Data wpisu do rejestru działalności lub KRS

Data ostatniej zmiany siedziby właścicielskiej osób zarządzających, formy właścicielskiej

Historia zakresu zmian działalności - lub jej brak

HR

Podaj listę imion pracowników do sprawdzenia według zasad Feng Shui (HR)

Dołącz pliki używanych materiałów graficznych

Logotyp, wizytówki, papier firmowy etc.

Historia siedziby firmy lub jej brak (w przypadku kreacji od podstaw)

Podaj chronologiczny zapis historii siedziby i oddziałów firmy

Podaj datę zakupu nieruchomości będącej siedzibą firmy - o ile dotyczy

Podaj datę ostatniej imprezy otwierającej nową siedzibę firmy

Historia poprzednich użytkowników (właścicieli budynku lub lokalu)

Podaj historię poprzednich właścicieli - o ile występuje tzw. genius loci z uwzględnieniem pozytywnych i negatywnych wydarzeń o ile są znane) i powody odstąpienia obecnym właścicielom (n. rozrost lub upadek)

Załącz :

Mapy działki

Plany lub szkice budynku, szkice elewacji, plany otrzymane od dewelopera z zaznaczonymi, dokonanymi zmianami

Plany z funkcjami pomieszczeń i kierunkami ustawionymi biurek osób zarządzających

Plany i szkice zaznaczonymi funkcjami pomieszczeń (gabinet właściciela, osób współdecydujących, recepcji, sali narad i itp)

Wyniki badań radiestezyjnego lub teleradiestezyjnego - o ile było wykonywane

Opisz występujące anomalie gruntu wokół budynku (np. gniazda os, kępy pokrzyw, mrowiska)

Opisz widoczne w sąsiedztwie obiekty przemysłowe, energetyczne (linie WN), ośrodki kultu, cmentarze, szpitale i itp.

Opisz swoje oczekiwania dotyczące rozwoju firmy

Spodziewany rozwój firmy np. rozwój zasięgu terytorialnego, rozrost sieci lub wzrost obrotu lub zysku

Wszystkie powyższe dane są poufne i dotyczą tylko tej konsultacji. Nigdy i nigdzie nie są i nie będą udostępniane.

Podaj numer kontaktowy

Podaj adres e-mail